Persondatapolitik

PRODUKTSORTIMENT
Mod-Studio v/ M Graphics henviser til følgende produktsortiment:

· Fine Art plakater i forskellige formater

PERSONDATAPOLITIK
Mod-Studio v/ M Graphics er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Mod-Studio
v/ M Graphics
Raagaards Alle 15
DK-2791 Dragør
CVR-NR. 39424991
hej@mod-studio.dk

DINE OPLYSNINGER BRUGES TIL:
Mod-studio v/ M Graphics behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/vare/services.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker. Mod-studio v/ M Graphics foretager en profilering af dig og dit handelsmønster med henblik på, at fremsende dig de tilbud, der er mest relevante for dig som kunde.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af mine produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil jeg ikke være i stand til, at tilbyde dig mine produkter eller tjenester medmindre du meddeler mig de påkrævede oplysninger.

PÅ HVILKET GRUNDLAG BEHANDLER JEG DINE OPLYSNINGER:
Min behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Jeg kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Dit udtrykkelige samtykke i forbindelse med køb.
 • Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, når du handler på min hjemmeside.
 • Behandlingen er nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Mod-Studio v/ M Graphics, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 • Behandlingen er nødvendige for, at Mod-Studio v/ M Graphics kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør; Løbende forbedring af produkter, services og shopping-oplevelser.
 • For at målrette min markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på mod-studio.dk såsom e-mail adresse.

HVEM DELER JEG DINE OPLYSNINGER MED
Vi deler oplysninger om dig med:
 • Leverandører af IT-services (databehandlere).
 • Internt i Mod-Studio v/ M Graphics
 • Ekstern revisor.
 • Facebook og Google med henblik på online annoncering.
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 • Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.
Såfremt jeg deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler jeg alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på mod-studio.dk såsom e-mail adresse.
HVILKE RETTIGHEDER HAR DU

Som kunde hos Mod-Studio v/ M Graphics har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger på Mod-Studio v/ M Graphics
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Mod-Studio v/ M Graphics i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
 • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Som kunde hos Mod-Studio v/ M Graphics har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Mod-Studio v/ M Graphics slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Mod-Studio v/ M Graphics behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/